Qua bài phát biểu của CEO, Nvidia bày tỏ tham vọng tạo vũ trụ ảo cho kỹ sư /// Ảnh: Nvidia

Nvidia tạo ra bản sao ảo của CEO

11:55 14/08/2021 0
Nvidia vừa tiết lộ cách họ dựng nên bản sao ảo của CEO Jensen Huang trong một bài phát biểu quan trọng của công ty vào tháng 4.