Vắc xin niềm tin

Vắc xin niềm tin

0
Nhấn mạnh ưu tiên mua vắc xin cho công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mang tới một liều vắc xin vô cùng quan trọng, vắc xin niềm tin.