Công nương mới của nước Anh?

Công nương mới của nước Anh?

20:02 12/08/2017 0

Sau khi hoàng tử William yên bề gia thất bên công nương Catherine thì mọi chú ý đồ dồn vào người con trai thứ 2 của cố công nương Diana - hoàng tử Harry.