Công tước William được vợ chồng Thủ tướng Israel tiếp đón /// Reuters

Dấu hiệu chuyển thời

0
Hiện tại, công tước William của Hoàng gia Anh vẫn còn cách xa ngôi báu khi Nữ hoàng Elizabeth II đang tại vị và thái tử Charles chờ kế ngôi đã nhiều thập niên qua.