Ra mắt Tổng công ty Ba Son

Ra mắt Tổng công ty Ba Son

0
(TNO) Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (TCCNQP) - Bộ Quốc phòng - vừa làm lễ ra mắt Tổng công ty Ba Son.