Công ty Giày Viễn Thịnh: Đột phá để thành công

Công ty Giày Viễn Thịnh: Đột phá để thành công

10:28 05/07/2016 2

Đi lên từ một cơ sở sản xuất nhỏ, sau 10 năm xây dựng và trưởng thành Công ty TNHH giày Viễn Thịnh từng bước vươn lên trở thành một trong những DN hàng đầu Việt Nam về sản xuất, kinh doanh giày tại thị trường nội địa.