‘System’ có thể sẽ là thử nghiệm đầu tiên trên con đường xoá bỏ Control Panel trên hệ điều hành Windows của Microsoft /// Ảnh chụp màn hình

Microsoft sắp xóa Control Panel trên Windows 10

2
Microsoft đang tiến hành loại bỏ mục 'System’ (Hệ thống) khỏi Control Panel (Bảng điều khiển) và thay vào đó, buộc mọi người sử dụng ứng dụng ‘Setting’ (Cài đặt) được giới thiệu lần đầu tiên với Windows 8.