Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Khu công nghiệp Sóng Thần lúc 0 giờ

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Khu công nghiệp Sóng Thần lúc 0 giờ

0
0 giờ ngày 15.5.2021, tại chốt kiểm dịch Khu công nghiệp Sóng Thần ngay cửa ngõ TP.HCM giáp ranh với tỉnh Bình Dương, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được đặt trên Quốc lộ 1A với tổ công tác hơn 10 người thuộc nhiều lực lượng đã bắt đầu nhiệm vụ.