Đồng Nai dự kiến “mở cửa” ra sao sau 20.9 khi Covid-19 còn phức tạp?

Đồng Nai dự kiến “mở cửa” ra sao sau 20.9 khi Covid-19 còn phức tạp?

1
Theo kế hoạch dự thảo mở cửa sau 20.9, UBND tỉnh Đồng Nai phân cấp giãn cách xã hội theo 3 hình thức, dựa trên tỉ lệ tiêm vắc xin và vùng đỏ, cam, vàng xanh. Tuy nhiên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho ý kiến rằng không được nóng vội, bây giờ tạm thời mở vùng xanh trước, vùng đỏ, cam vàng vẫn phải nằm yên.