Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi hiến máu cứu người vì đã cạn kiệt nguồn dự trữ

Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi hiến máu cứu người vì đã cạn kiệt nguồn dự trữ

3
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM thời gian qua, công tác tiếp nhận máu và tiểu cầu từ nguồn hiến tình nguyện của Bệnh viện Chợ Rẫy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình cấp bách, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy tiếp tục kêu gọi sự chung tay tình nguyện của cộng đồng để hiến máu cứu người.