Góp cá sẻ chia với TP.HCM /// Ảnh: CLB Du lịch Quảng Bình

Quảng Bình yêu ơi là yêu !

09:39 10/07/2021 5

Trong ca khúc nổi tiếng Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân có đoạn điệp khúc 'Quảng Bình, khoan khoan hò khoan', thời bao cấp nghèo khó đã bị chế thành 'khoai khoai toàn khoai'.