cu lao hoa minh

Ông Sáu Tiền quăng chài trên ruộng lúa hữu cơ xen tôm /// Ảnh: Đình Tuyển

Cù lao mặn-ngọt

0
Sống nơi có thể nhìn thấy nước biển dâng lên từng năm nhưng người dân cù lao Hòa Minh vẫn lèo lái cuộc sống một cách nhẹ nhàng, hòa thuận với thiên nhiên, 'làm bạn' với biến đổi khí hậu.
/form>