cung to nganh san khau

TP.HCM: Tổ chức lễ giỗ tổ sân khấu

TP.HCM: Tổ chức lễ giỗ tổ sân khấu

0
Cúng tổ ngành sân khấu hằng năm là một sinh hoạt truyền thống của các nghệ sĩ có từ thời nền cải lương còn phôi thai vào đầu thế kỷ thứ 17. Sinh hoạt ấy như một nghi thức thiêng liêng đối với tất cả các nghệ sĩ dù còn theo nghề diễn hay đã rời bỏ sân khấu.