Bộ GTVT đề xuất quản Grab như taxi /// Ngọc Dương

Bộ GTVT vẫn muốn quản Grab như taxi

17
15/26 thành viên Chính phủ đề nghị quản lý xe dưới 9 chỗ ngồi như xe hợp đồng nhưng Bộ GTVT vẫn đề xuất quản loại phương tiện này như xe taxi