Nên gửi thông tin chi tiết cước

Nên gửi thông tin chi tiết cước

03:14 09/10/2012 0

Kể từ tháng 6.2012, VNPT đã không in và gửi chi tiết cước điện thoại cho khách hàng như trước đây. Ai có nhu cầu thì truy cập vào trang web để xem. Việc này khiến nhiều khách hàng lớn tuổi, người không biết sử dụng mạng internet… của VNPT có nhu cầu xem chi tiết cuộc gọi gặp khó khăn.