Khi thú cưng dùng điện thoại

Khi thú cưng dùng điện thoại

08:19 27/11/2021 0

Các nhà nghiên cứu vừa tạo ra thiết bị mang tên DogPhone giúp thú cưng có thể liên lạc với chủ nhân từ xa. 

Sức khỏe tâm thần - Tác động lớn từ đại dịch

Sức khỏe tâm thần - Tác động lớn từ đại dịch

04:22 09/10/2021 0

Thời gian gần đây, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận các trường hợp rối loạn sức khỏe tâm thần liên quan đến Covid-19. Số cuộc gọi đề nghị được tư vấn về sức khỏe tâm thần có thời điểm tăng đến 200%.