/// Shutterstock

Thưởng thức & chia sẻ: Háo thắng

11:11 10/05/2020 0

Công ty có nhân viên mới. Trẻ trung, năng động là ấn tượng của mọi người về người mới, một nhân viên hứa hẹn nhiều tiềm năng. 

Nhàn đàm: Chậm

Nhàn đàm: Chậm

05:00 29/12/2019 0

Chị bảo, xưa giờ vốn lười thể dục. Lấy đâu ra thời gian! Ngay cả một số chuyện có phần vô bổ “chẳng sinh lợi” khác, chị cũng từng mạnh dạn loại bỏ không thương tiếc.