/// Ảnh: NVCC

Cuối năm, cảm ơn vì đã gặp nhau…

22:15 31/12/2019 1

Vòng quay 365 ngày của năm 2019 dần đến hồi kết. Những ngày này, không chỉ là những ngày cuối cùng của năm mà còn là chặng hành trình cuối để khép lại thập niên 2010s.