Sinh viên khiếm thị kiếm tiền nuôi mẹ

Sinh viên khiếm thị kiếm tiền nuôi mẹ

0
Vừa đi học đại học, cậu sinh viên khiếm thị Lý Giang Huyên (22 tuổi, sinh viên Khoa Luật, Đại học Huế) lại phải vừa kiếm tiền gửi về quê nuôi mẹ đang lâm trọng bệnh.