Đã có 5 bản thảo bộ sách giáo khoa lớp 1 mới đăng ký thẩm định

0 Thanh Niên

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký quyết định thành lập 9 hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

 /// Ngọc Dương
Ngọc Dương

Hội đồng bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan. Ít nhất một phần ba tổng số thành viên trong mỗi hội đồng là giáo viên đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục tương ứng ở cấp tiểu học.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng cho biết, sau thời hạn nhận bản thảo sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ đã nhận được bản thảo của 5 bộ sách mà các nhà xuất bản gửi tới để thẩm định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm