Quầng thâm dưới mắt có thể do di truyền - Ảnh: Shutterstock

7 lý do khiến mắt thâm quầng

15:48 21/03/2016 1

Mắt thâm quầng được gán là do thiếu ngủ, tuy vậy đó không phải là lý do duy nhất khiến mắt bạn thâm quầng, theo womansday.