Hãy đọc luật hình sự trước khi mua bánh mì

Hãy đọc luật hình sự trước khi mua bánh mì

25
Tôi đồ rằng những công dân mạng mang tinh thần nhân đạo tuyệt vời đang hơi hào phóng trong việc ban phát tình thương và lòng vị tha cho những thanh niên phạm tội vì thiếu hiểu biết.