Làm quen với học kỳ 3

Làm quen với học kỳ 3

0
Thay vì chỉ học 2 học kỳ như trước đây và có một mùa hè khá dài thì nay, theo học chế tín chỉ, thời gian học co giãn và linh động hơn ở một số trường.