Ảnh minh họa một người bệnh cúm /// Shutterstock

Đại học Mỹ trả 3.500 USD để bạn...mắc bệnh

0

Muốn nghỉ xả hơi 10 ngày mà vẫn được trả công? Đại học St. Louis, bang Missouri, sẵn sàng trả cho bạn nhưng với điều kiện: bị truyền vi rút và phải bị cách ly tại “khách sạn cúm”.