dai hoi 12

Đại hội của niềm tin

Đại hội của niềm tin

1
Đại hội (ĐH) 12 của Đảng diễn ra từ ngày 20 - 28.1 với sự tham gia của 1.510 đại biểu, trong đó có 197 đại biểu đương nhiên là Ủy viên T.Ư Đảng chính thức và Ủy viên dự khuyết khóa 11. 
Kỳ vọng tầm lãnh đạo chiến lược

Kỳ vọng tầm lãnh đạo chiến lược

1
Với Đại hội 12 của Đảng, nhân dân mong đợi những người lãnh đạo có tầm chiến lược, thể hiện tinh thần vì dân, vì nước bằng những chương trình hành động thiết thực, cụ thể để tiếp tục cuộc hành trình xây dựng, phát triển đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành T.Ư khóa 11 - Ảnh: Chinhphu.vn

Đại hội Đảng 12 sẽ có 1.510 đại biểu tham dự

0
Hội nghị T.Ư 13 (khóa 11) đã quyết định triệu tập Đại hội 12 của Đảng từ 20 - 28.1.2016 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên.
Chọn nhân sự T.Ư dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Chọn nhân sự T.Ư dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

0

Người được bầu vào Ban chấp hành T.Ư khóa mới phải là người có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị T.Ư: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị T.Ư: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

0
Ngày 5.5, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội 12 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.
TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu của một trung tâm kinh tế

TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu của một trung tâm kinh tế

0
Ngày 8.11, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Phó trưởng tiểu ban thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 12 của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Nội dung buổi làm việc tập trung bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015.