Bộ Chính trị làm việc với 4 Đảng bộ trực thuộc T.Ư

Bộ Chính trị làm việc với 4 Đảng bộ trực thuộc T.Ư

0
Bộ Chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với 4 Đảng bộ trực thuộc T.Ư để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.