dai hoi vi

Tháng Thanh niên đã tạo được hiệu ứng xã hội cao

Tháng Thanh niên đã tạo được hiệu ứng xã hội cao

0
Hôm qua 9.4, ngày thứ 2 Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần 6 tại TP Phan Thiết, Bình Thuận tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã nghe báo cáo Đề án xây dựng Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) VN khóa VI; Đề cương chi tiết Báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN khóa V sẽ trình tại Đại hội VI; tờ trình về các nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI và báo cáo tiến độ Đại hội Hội LHTN VN các cấp. Các đại biểu còn thảo luận về đề án bổ sung nhân sự của T.Ư Đoàn.
Công chức - anh là ai?

Công chức - anh là ai?

0
Khi mới lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi cán bộ là yếu tố quyết định. Năm 1986, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội VI - Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới của đất nước ta - cũng coi tổ chức, cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Người "buôn tiền" trở thành bộ trưởng - Kỳ 14: Bộ trưởng ở cư xá, tại sao không?

Người "buôn tiền" trở thành bộ trưởng - Kỳ 14: Bộ trưởng ở cư xá, tại sao không?

0
Đại hội VI, ông Ba Châu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiếp tục làm Bộ trưởng Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước đến năm 1989. Ông Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng gọi ông lên nhận nhiệm vụ khác, làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư. Ông Cao Sỹ Kiêm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình được điều về thay thế ông.
Nghệ sĩ cần gì ở Hội Điện ảnh?

Nghệ sĩ cần gì ở Hội Điện ảnh?

0
Khi hỏi một số đạo diễn phía Nam có ra Bắc tham dự Đại hội Hội Điện ảnh lần thứ VI lần này, Thanh Niên nhận được câu trả lời: "Kẹt việc quá!". Chỉ một đạo diễn sau đó đã tâm sự rất thật: "Lý do "ngầm" khiến chúng tôi ít hào hứng đi dự đại hội vì đây gần như là một cuộc đi du lịch vui vẻ, không mất tiền".