Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị T.Ư: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị T.Ư: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

0
Ngày 5.5, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội 12 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.