Tìm kiếm tài năng lập trình nhí cùng ICANTECH

Tìm kiếm tài năng lập trình nhí cùng ICANTECH

08:00 21/07/2022 0

Tiếp nối chuỗi sự kiện trong mùa hè công nghệ cùng ICANTECH, từ ngày 1.8 - 31.8.2022, học sinh cả nước sẽ có cơ hội tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng lập trình với Scratch và trở thành “Đại sứ lập trình ICANTECH”.