IEC Quảng Ngãi dành nhiều đãi ngộ cho giáo viên

IEC Quảng Ngãi dành nhiều đãi ngộ cho giáo viên

10:58 07/03/2019 1

Dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5.2019, Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi đang tuyển dụng nhiều vị trí giáo viên, cán bộ - nhân viên với nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ hấp dẫn.