Đại tướng làm nông nghiệp

Đại tướng làm nông nghiệp

00:30 01/01/2014 0

Vừa được phong quân hàm Đại tướng một năm, năm 1960, Nguyễn Chí Thanh được điều sang phụ trách nông nghiệp. Nói về việc điều động này, Đại tướng hóm hỉnh: “Khi Đảng cần, Đại tướng cũng trưng dụng”.