dai tuong hoang van thai

Vi tướng tham mưu lỗi lac

Vi tướng tham mưu lỗi lac

0
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói về Đại tướng Hoàng Văn Thái: “Có thể nói anh đã làm công tác tham mưu suốt cả cuộc đời”.