Hai vợ chồng Đinh Văn Đan vật lộn với cuộc mưu sinh khốn khó
 /// Ảnh: Trần Hiếu

Sống mòn giữa rừng già

1
Đêm xuống, leo lét ánh điện trong những căn nhà tạm bợ, rách nát giữa rừng già là bao phận người lay lắt, khốn cùng trong cuộc mưu sinh.
l>