Giữ lấy nguồn gen quý

Giữ lấy nguồn gen quý

0
Chỉ hơn 211.000 ha rừng, nhưng nơi đây chứa đựng 150 loài dược liệu, có những dược liệu quý hiếm. Thế nhưng đã 96 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Khu bảo tồn đa dạng sinh học vừa được hình thành để giữ lấy các nguồn gen quý hiếm trên vùng đất này. 
Đầu xuân nói chuyện chim biểu diễn nghệ thuật

Đầu xuân nói chuyện chim biểu diễn nghệ thuật

0
Huấn luyện các loài chim biểu diễn nghệ thuật để tạo ra sản phẩm độc đáo cho du lịch là điều không dễ chút nào, song ở đây còn làm luôn cả việc bảo tồn, nhân đàn, nuôi dưỡng các chim loài bản địa. Đó là câu chuyện đầu xuân ở bán đảo Hòn Hèo.
Theo tàu ra đầm Nha Phu cứu người mắc kẹt trong bão

Theo tàu ra đầm Nha Phu cứu người mắc kẹt trong bão

0
Chiều ngày 4.11.2017, PV Thanh Niên theo tàu cứu nạn của Đồn biên phòng Vĩnh Lương, thuộc Bộ đội biên phòng Khánh Hòa và ngư dân ra khu vực đầm Nha Phu, huyện Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa để cứu dân còn mắc kẹt tại đây.