Bệnh viện lấy mẫu giám định xâm hại tình dục ra sao?

Bệnh viện lấy mẫu giám định xâm hại tình dục ra sao?

0
Khi nghi ngờ trẻ bị xâm hại tình dục, gia đình cần lập tức thông báo với cơ quan công an hoặc hội phụ nữ để đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy yêu cầu giám định pháp y và đưa trẻ đến giám định tại các trung tâm pháp y hoặc các bệnh viện sản.