Đàm phán Brexit chưa sẵn sàng cho bước tiếp theo

Đàm phán Brexit chưa sẵn sàng cho bước tiếp theo

0

Hôm 26.9, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk nói Brexit đang trong giai đoạn “kiểm soát thiệt hại” và nước Anh vẫn chưa đạt được tiến bộ trong các cuộc thảo luận với Liên minh châu Âu (EU).