'Trách nhiệm' đã có hình hài

'Trách nhiệm' đã có hình hài

0
“Việc bộ trưởng, trưởng ngành có giải quyết đơn, thư khiếu nại của cử tri hay không sẽ ảnh hưởng đến tín nhiệm của các vị đó” - câu nói ngắn gọn này của Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phản ánh được một chặng đường dài mà công tác dân nguyện đã trải qua.