dan o lai

Giữ hồn đặc sản miền Tây

Giữ hồn đặc sản miền Tây

0
Nhiều người dân ở Lai Vung - Đồng Tháp quả quyết ở xứ này có hàng tá đặc sản lạ, nhưng chính thương hiệu nem Lai Vung đã đưa tiếng thơm của vùng đất này bay xa như ngày hôm nay.