Tin vào sự trở về của nước Nga

Tin vào sự trở về của nước Nga

0
Số phận của nước Nga khiến nhân loại trăn trở và âu lo, hoài nghi và hy vọng. Với người Việt Nam, điều đó còn đúng hơn nữa do những mối liên hệ lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc.