Vũ công robot

Vũ công robot

14:54 24/03/2014 0

(TNO) Gọi là vũ công robot bởi từng động tác của nó nhẹ nhàng, uyển chuyển không khác gì một dancer chuyên nghiệp.