“Một cửa” xong 3 thủ tục

“Một cửa” xong 3 thủ tục

02:40 21/06/2013 2

Với chủ trương mới “một cửa” xong 3 thủ tục, người dân TP.HCM không còn gặp phiền toái khi đi đăng ký khai sinh, nhập khẩu và làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ em như trước đây.