Vừa ăn vừa... đi !

Vừa ăn vừa... đi !

0
Có những món ăn của người Đàng Trong mà bây giờ ngồi nghĩ lại, mới thấy họ vừa đi vừa ăn như một kiểu… fastfood!
Nhà truyền giáo ngày xưa đi thuyền đến với dân chúng /// Ảnh: T.L

Tiếng nói người An Nam

1
Tiếng Tàu chỉ có năm thanh giọng, còn tiếng An Nam thì có những sáu, rất đáp ứng với những dấu nhạc của ta, làm cho các tiếng đều khác nhau về nghĩa.
Chân dung giáo sĩ Alexandre De Rhodes  /// Ảnh: T.L

Gặp chúa Trịnh Tráng trên đường xuất chinh

0
Vì bác ái, chúng tôi chạy tới chỗ người đó và cầu nguyện Thiên Chúa; rồi cho anh ta uống một chút gì, thế là trong chốc lát anh ta hồi phục và lấy lại sức, rồi cầm khí giới trở lại đơn vị.
Đàng Ngoài qua ghi chép của giáo sĩ Alexandre de Rhodes: Sức mạnh quân sự

Đàng Ngoài qua ghi chép của giáo sĩ Alexandre de Rhodes: Sức mạnh quân sự

0
Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài được giáo sĩ Alexandre de Rhodes viết cho độc giả châu Âu giữa thế kỷ 17. Ấn bản tiếng Ý phát hành năm 1650, tiếng Pháp năm 1651 và tiếng Latin năm 1652, cung cấp những tư liệu quý về tình hình chính trị, quân sự, văn hóa, tôn giáo... và con người VN, cụ thể là Đàng Ngoài.