Xứ Quảng Nam xưa: Thời Tây Sơn

Xứ Quảng Nam xưa: Thời Tây Sơn

07:30 10/07/2022 1

Đến giai đoạn cuối thế kỷ 18 sự phát triển kinh tế - xã hội ở Đàng Trong đã dần dần tích tụ những mâu thuẫn nội tại với việc hình thành lớp người giàu có, quyền lực, chiếm hữu nhiều đất đai, bên kia là đại đa số nông dân, nghèo khó, ruộng đất khai khẩn được bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu, dần dần rơi vào tay điền chủ, quan lại, tướng lĩnh.

Vừa ăn vừa... đi !

Vừa ăn vừa... đi !

07:00 16/04/2017 0

Có những món ăn của người Đàng Trong mà bây giờ ngồi nghĩ lại, mới thấy họ vừa đi vừa ăn như một kiểu… fastfood!

Nhà truyền giáo ngày xưa đi thuyền đến với dân chúng /// Ảnh: T.L

Tiếng nói người An Nam

06:33 24/05/2016 1

Tiếng Tàu chỉ có năm thanh giọng, còn tiếng An Nam thì có những sáu, rất đáp ứng với những dấu nhạc của ta, làm cho các tiếng đều khác nhau về nghĩa.

Chân dung giáo sĩ Alexandre De Rhodes  /// Ảnh: T.L

Gặp chúa Trịnh Tráng trên đường xuất chinh

07:35 21/05/2016 0

Vì bác ái, chúng tôi chạy tới chỗ người đó và cầu nguyện Thiên Chúa; rồi cho anh ta uống một chút gì, thế là trong chốc lát anh ta hồi phục và lấy lại sức, rồi cầm khí giới trở lại đơn vị.