dang ngoc

 /// Minh họa: Tuấn Anh

'Nhớ Khoa' - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

0
* Tưởng nhớ Đặng Ngọc Khoa
Chậm mất rồi
Vĩnh biệt Khoa ơi
Rượt đuổi thời gian, chảy ngược dòng đời
Chạy thế nào đây cho kịp lúc
Chân trời vô tận
Mãi xa khơi