Không chỉ là chuyện mất tiền

Không chỉ là chuyện mất tiền

07:41 08/12/2019 0

Chuyện mua bán thông tin cá nhân công khai tràn lan trên mạng, dư luận bức xúc nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ được làm đến nơi đến chốn.