Đánh giá cán bộ còn nể nang, né tránh

0 Thanh Niên Online

Nhiều cơ quan, đơn vị có 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể chỉ đạt mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng /// Ảnh : T.Sơn
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng
Ảnh : T.Sơn
Thực trạng trên được ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu ra khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 diễn ra sáng nay (4.3) tại Hà Nội.
Gợi ý về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ông Đinh Thế Huynh nêu ra thực tế: nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Mấu chốt của vấn đề chính là ở khâu đánh giá cán bộ còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích... Nếu làm tốt công tác đánh giá cán bộ thì sẽ khắc phục được sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể”, ông Đinh Thế Huynh nói.
Để khắc phục tình tình trạng trên, ông Đinh Thế Huynh đề nghị nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá để triển khai trong năm 2017.
Trước đó, nhận xét về công tác của ngành trong năm 2016, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao việc trong năm, toàn ngành đã tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp làm việc; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành một khối lượng công việc lớn với kết quả rất đáng ghi nhận.
Cụ thể trong năm 2016, ngành tổ chức, xây dựng Đảng đã hoàn thành 14/17 đề án lớn so với 8 - 10 đề án của các năm trước, xây dựng hàng trăm chương trình, kế hoạch thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...
Trong năm 2017, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu toàn ngành phải tập trung rà soát hệ thống các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn để sớm đề xuất hướng bổ sung, sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương.
“Đây là nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, nhiều cá nhân, thậm chí đòi hỏi phải sửa đổi một số văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước. Tuy khó nhưng chúng ta phải quyết tâm làm vì sự vững mạnh của Đảng, vì hiệu quả, hiệu lực của bộ máy chính quyền các cấp”, ông Đinh Thế Huynh nói.
Ông Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng theo hướng chuẩn hoá đội ngũ lãnh đạo, chuẩn hoá văn bản pháp quy, đơn giản hoá thủ tục, tự động hoá tổ chức thực hiện, tập trung xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch. 
Theo ông Đinh Thế Huynh, phải phấn đấu để ngành Tổ chức xây dựng Đảng đi đầu trong cải cách hành chính. Việc củng cố và phát triển ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải đi liền với công tác tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, gắn bó và ủng hộ.
Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực 
Theo kế hoạch công tác của ngành tổ chức xây dựng Đảng, trong năm 2017, ngành sẽ tham mưu xây dựng cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm khi đã giao quyền thì phải có cơ chế kiểm soát quyền lực; quyền đến đâu thì trách nhiệm đến đó, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. 
Trước đó phát biểu điều hành tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Đại hội Đảng 12 đã nêu rõ các tồn tại về bộ máy cồng kềnh, tình trạng “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái. 
Theo ông Phạm Minh Chính, "nhân dân bức xúc, oán thán nhiều việc chi tiêu cho bộ máy nhiều nhưng hoạt động kém hiệu quả. Tham nhũng, tiêu cực không được đẩy lùi, cán bộ suy thoái".

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm