Nhiều thay đổi trong đánh giá học sinh tiểu học  /// ẢNH M.C

Thay đổi các đánh giá, khen thưởng học sinh tiểu học

0
Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ GD-ĐT ban hành cho phép giáo viên có thể đánh giá học sinh bằng nhiều cách khác nhau, thay vì chỉ làm bài kiểm tra trên giấy; việc khen thưởng học sinh cũng thay đổi.