/// TƯ LIỆU CỦA NHÀ SƯU TẬP LÝ ĐỢI

Đấu giá tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

06:20 14/06/2021 0

Phiên đấu Modern and Contemporary Southeast Asian Art của nhà Larasati (Singapore), diễn ra từ 19 giờ 30 ngày 17.6 (giờ Hà Nội) sẽ có sự tham gia của 3 bức tranh ký Bùi Xuân Phái - danh họa của Việt Nam.