Một góc đảo Bạch Long Vỹ  /// Ảnh: Phan Hậu

Hải trình tháng 3

10:32 14/03/2017 0

Tháng 3, nhóm phóng viên Thanh Niên thực hiện “Hải trình tháng 3” - có mặt ở các đảo Thanh niên để hiểu thêm về những cư dân thanh niên không ngại gian khổ...