Đảo nổi ở Hội An  /// ẢNH: MINH HẢI

'Ứng xử' thế nào với đảo cát Hội An?

8
Đảo cát bất ngờ xuất hiện ngoài biển Hội An (Quảng Nam) trong khi phía bờ lại bị xâm thực nghiêm trọng là tình huống thú vị, vừa đặt ra nhiều nghi vấn vừa thách thức các nhà khoa học.