dao dien le binh

Tuổi ô mai dễ thương

Tuổi ô mai dễ thương

0
Tác giả kiêm đạo diễn Lê Bình được Hãng Việt Phim đặt hàng viết một loạt mấy chục tập kịch Những cô cậu ô mai để phát trên sóng VTV9 hằng tuần. Với chỉ 20 phút/tập, nhưng vẫn có cái để mà cười và sau đó suy nghĩ.